Exhibition of 20th Century Prints

     

Exhibition of 20th Century Prints

A selection of 20th century prints: Shin Hanga, Sosaku Hanga and contemporary.

SEARCH BY


Page 1 of 212
Kanago Village, Ibaraki Prefecture Hasui, Kawase, 1883-1957 Kanago Village, Ibaraki Prefecture SOLD
Kozu in Osaka District Hasui, Kawase, 1883-1957 Kozu in Osaka District SOLD
Moon on the Arakawa River in Akabane Hasui, Kawase, 1883-1957 Moon on the Arakawa River in Akabane SOLD
Lake Hamana Hasui, Kawase, 1883-1957 Lake Hamana $3,000
Nissaka on the Tokaido Road Hasui, Kawase, 1883-1957 Nissaka on the Tokaido Road RESERVED
Makura Bridge Hiroaki, Shotei, 1871-1944 Makura Bridge $1,500
Wedding Party Hiroaki, Shotei, 1871-1944 Wedding Party $1,200
Moonrise over Waterfront Village Hiroaki, Shotei, 1871-1944 Moonrise over Waterfront Village $1,200
Mount Fuji from Mizukubo Hiroaki, Shotei, 1871-1944 Mount Fuji from Mizukubo $1,200
Treetop (blue) Hoshi, Joichi, 1913-1979 Treetop (blue) $800
Nakamura Senjaku as Ohatsu in “Sonezaki Shinju” Shunsen, Natori, 1886-1960 Nakamura Senjaku as Ohatsu in “Sonezaki Shinju” $800
Page 1 of 212