Daiko, fl. 1930s

Artwork

Variable Star Variable Star #101076 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $1,000
Princess Oborozukiyo (A) Princess Oborozukiyo (A) #280598 Mori, Yoshitoshi, 1898-1993 $960
Wild Game (Red) Wild Game (Red) #271036 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $5,000
Katsuko in a Hat Katsuko in a Hat #270339 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $8,000