Eishi, Hosoda, 1756-1829

Artwork

NaokoNaoko #910128Saito, Kiyoshi, 1907-1997SOLD
spring summer autumn winter<Br>Twenty-Two Cherries IIIspring summer autumn winter
Twenty-Two Cherries III
#151993016Hamaguchi, Yozo, 1909-2000$6,000
Dan-no-Ura-HeikeDan-no-Ura-Heike #250417Takeda, Hideo, b. 1948$2,000
A Distant View of Mt. TukubaA Distant View of Mt. Tukuba #120547Hiroaki, Shotei, 1871-1944$40