Eishi, Hosoda, 1756-1829

Artwork

Rooster and Hen Rooster and Hen #911307 Koson, Ohara, 1877-1945 SOLD
Wild Game (Red) Wild Game (Red) #271036 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $5,000
Starry Night at Tsubosaka Temple.  Nara Starry Night at Tsubosaka Temple. Nara #WPKH29 Hasui, Kawase, 1883-1957 $325
No. 1 No. 1 #10105201 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $450