Fukumoto, Shihoko, b.1945

Artwork

Bruges Bruges #TY018503 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $300
Hawaiian Fishes A Hawaiian Fishes A #891574 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $500
Wild Game (Blue) Wild Game (Blue) #271035 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $4,000
Aoyagi Harunosuke Aoyagi Harunosuke #281174-1 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 SOLD