Funai, Yutaka, b. 1932

Artwork

Suiho Tagawa Suiho Tagawa #271043 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,000
Lanterns and Maples Lanterns and Maples #891556 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $450
Kilimanjaro - Evening Kilimanjaro - Evening #180402 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $1,500
Glacier Age Glacier Age #101065 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $850