Hagiwara, Hideo, 1913-2007

Artwork

Flower Garden Flower Garden #250949 $1,000
Variable Star Variable Star #101076 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $1,000
Kichiemon Nakamura Kichiemon Nakamura #281114 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $4,000
No. 2 No. 2 #180599 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $450