Harunobu, Suzuki, 1724-1770

Artwork

Mendocino, Sunrise Mendocino, Sunrise #028202 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $10,000
Red Gate of Tokyo University Red Gate of Tokyo University #WPIT06 Takashi, Ito, 1894-1983 $300
Kiyoshi, Tokio Kiyoshi, Tokio #280341 Jacoulet, Paul, 1902-1960 $900
Glacier Age Glacier Age #101065 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $850