Hodo, Saito, fl. 1930s

Artwork

Three Butterflies (Yellow) Three Butterflies (Yellow) #15198901 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $3,000
Naoko Naoko #910128 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $8,000
Nude Nude #271040 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,200
Sketches From My Window Sketches From My Window #FWG14947 Assorted Artists $9,500