Hodo, Saito, fl. 1930s

Artwork

Kakegawa Kakegawa #281027 Hiroshige, Ando, 1797-1858 $400
Kanago Village, Ibaraki Prefecture Kanago Village, Ibaraki Prefecture #FWG18190 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
Kueilin Kueilin #180388 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $750
The Giant Lantern of Sensoji Temple, Asakusa The Giant Lantern of Sensoji Temple, Asakusa #WPKS04 Shiro, Kasamatsu, 1898-1991 $300