Ikkei, Shosai, fl. 1870s

Artwork

Winter in Aizu Winter in Aizu #200787 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $1,500
Dans Les Jardins Reserves Du Palais. Seoul, Coree Dans Les Jardins Reserves Du Palais. Seoul, Coree #280442 Jacoulet, Paul, 1902-1960 $1,200
Yoshida Yoshida #281035 Hiroshige, Ando, 1797-1858 $400
Crimson Ema Crimson Ema #FWG18815 Nakayama, Tadashi, 1927-2014 $800