Kako, Katsumi, b. 1965

Artwork

Otaru Hokkaido Otaru Hokkaido #280768 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $6,000
Poem 71-50 Poem 71-50 #260776 Maki, Haku, 1924-2000 $500
Victory of Knosuron Victory of Knosuron #271047 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $3,000
Red Windmill, Shinjuku Red Windmill, Shinjuku #271042 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $3,500