Karhu, Clifton, 1927-2007

Artwork

Dan-no-Ura-Heike Dan-no-Ura-Heike #250417 Takeda, Hideo, b. 1948 $2,000
Kokusenya Kassen - A Lady in Chinese Costume Kokusenya Kassen - A Lady in Chinese Costume #121011 Suisho, Nishiyama, 1879-1958 $100
Un Homme De Yap. Ouest Carolines Un Homme De Yap. Ouest Carolines #280433 Jacoulet, Paul, 1902-1960 $1,200
Movement Movement #101090 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $1,350