Karhu, Clifton, 1927-2007

Artwork

Venus Venus #281111 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 SOLD
Flower Surimono Flower Surimono #FWG18322 $75
Takagi Toranosuke Tadakatsu Takagi Toranosuke Tadakatsu #281163 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 SOLD