Kawakami, Tomoko, b. 1957

Artwork

One Day in East Africa No. 4 One Day in East Africa No. 4 #891599 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $800
Bunraku Bunraku #220492 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 SOLD
Bando Mitsugoro Bando Mitsugoro #260348 Shunsen, Natori, 1886-1960 $900
Snow Country Snow Country #891542 Yoshida, Toshi, 1911-1995 SOLD