Kawakami, Tomoko, b. 1957

Artwork

No. 2 No. 2 #180599 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $400
Portrait of an Actor Portrait of an Actor #260356 Shunsen, Natori, 1886-1960 $900
Guatemalan Shawl Guatemalan Shawl #271039 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,500
Ex Libris and Ephemera Ex Libris and Ephemera #271087 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $300