Kawakami, Tomoko, b. 1957

Artwork

Zozji Temple in the Snow Zozji Temple in the Snow #270519 Koitsu, Tsuchiya, 1870-1949 $800
Snow at Katsura Snow at Katsura #260654 Karhu, Clifton, 1927-2007 SOLD
Kiso Yoshinaka Enters Kyoto Kiso Yoshinaka Enters Kyoto #250412 Takeda, Hideo, b. 1948 $2,500
Bunraku Print and Key Block Outline Set Bunraku Print and Key Block Outline Set #340027 Inagaki, Tomoo, 1902-1980 $600