Kawakami, Tomoko, b. 1957

Artwork

The Strange Story of the Mouse Priest The Strange Story of the Mouse Priest #281144 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 $500
Cyclone (C) Cyclone (C) #FWG18848 Nakayama, Tadashi, 1927-2014 $2,000
Bunraku Print and Key Block Outline Set Bunraku Print and Key Block Outline Set #340027 Inagaki, Tomoo, 1902-1980 $600
Iwai Hanshiro Iwai Hanshiro #260355 Shunsen, Natori, 1886-1960 $600