Kogan, Tobari, 1882-1927

Artwork

Portrait Portrait #271048 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,200
Round Trip - II Round Trip - II #250676 Hamanishi, Katsunori, b.1949 $200
Shinagawa Shinagawa #281066 Hiroshige, Ando, 1797-1858 $150
Koharu, the Heroine in Koharu, the Heroine in "Shinju Ten no Amijima" #121003 Keigetsu, Kikuchi, 1879-1952 SOLD