Kokyo, Taniguchi, 1864-1915

Artwork

Inaba Taro OnikadoInaba Taro Onikado #281179Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892SOLD
Shoguntaro Taira YoshikadoShoguntaro Taira Yoshikado #281176Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892SOLD
OkitsuOkitsu #281018Hiroshige, Ando, 1797-1858SOLD