Kondo, Takahiro, b. 1958

Artwork

Where Where #180747 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $850
Shumitsu Kanja Yoshitaka Shumitsu Kanja Yoshitaka #281175-1 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 SOLD
Dai Zong, the Magical Courier Dai Zong, the Magical Courier #910481 Kuniyoshi, Utagawa, 1798-1861 $1,500
Snowy Day Snowy Day #120565 Hiroaki, Shotei, 1871-1944 $40