Koryusai, Isoda, fl. c. 1764-1788

Artwork

Toshihide Takanosato Toshihide Takanosato #FWG16347 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,000
Fujikawa Fujikawa #270729 Hiroshige, Ando, 1797-1858 $1,800
Wild Game (Red) Wild Game (Red) #180834 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $4,000
Moonrise at Futago, Matsushima Moonrise at Futago, Matsushima #WPKH57 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD