Kunisada, Utagawa, 1786-1865

Artwork

Girl Girl #220113 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,800
An Alien Vessel An Alien Vessel #120558 Hiroaki, Shotei, 1871-1944 $40
Snow at Ueno Toshogu Shrine Snow at Ueno Toshogu Shrine #XHKS03 Hasui, Kawase, 1883-1957 $375
Lower Meguro Lower Meguro #270334 Hokusai, Katsushika, 1760-1849 SOLD