Kuniyoshi, Utagawa, 1798-1861

Artwork

Sanpuku - Three Hottest Days in the Summer Sanpuku - Three Hottest Days in the Summer #FWG0275 Nishijima, Katsuyuki, b. 1945 SOLD
Shimada Shimada #281024 Hiroshige, Ando, 1797-1858 SOLD
Nakamura Tokizo Nakamura Tokizo #260340 Shunsen, Natori, 1886-1960 SOLD