Kuniyoshi, Utagawa, 1798-1861

Artwork

Fallen Camellias Fallen Camellias #180841 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $7,000
Snow at Mukojima Snow at Mukojima #270580 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
Asakusa Kinryuzan Asakusa Kinryuzan #FWG16396 Koitsu, Tsuchiya, 1870-1949 $75