Kuniyoshi, Utagawa, 1798-1861

Artwork

Premier Amour. Yap, Ouest Caroline Premier Amour. Yap, Ouest Caroline #250880 Jacoulet, Paul, 1902-1960 SOLD
Bunraku Bunraku #220492 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 SOLD
Chiryu Chiryu #281057 Hiroshige, Ando, 1797-1858 SOLD
Three Butterflies (Red) Three Butterflies (Red) #15198503 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $3,000