Maeda, Masao, 1904-1974

Artwork

Snowy Day Snowy Day #120565 Hiroaki, Shotei, 1871-1944 $40
Nakamura Senjaku as Ohatsu in Nakamura Senjaku as Ohatsu in "Sonezaki Shinju" #280069 Shunsen, Natori, 1886-1960 $800
Kocho (A) Kocho (A) #FWG18822 Nakayama, Tadashi, 1927-2014 $1,200
Bunraku Bunraku #220492 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 SOLD