Maeda, Masao, 1904-1974

Artwork

Salmon from Awaji Salmon from Awaji #FWG18222 Kuniyoshi, Utagawa, 1798-1861 SOLD
Glacier Age Glacier Age #10106502 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $850
Ryogoku Bridge Ryogoku Bridge #280760 Hiroaki, Shotei, 1871-1944 SOLD
Iwai Hanshiro Iwai Hanshiro #260355 Shunsen, Natori, 1886-1960 $400