Maeda, Masao, 1904-1974

Artwork

Yoshida Yoshida #281035 Hiroshige, Ando, 1797-1858 SOLD
Kikoji Temple, Nara Kikoji Temple, Nara #260841 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
Steady Gaze Blue Steady Gaze Blue #271236 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 SOLD
Mother and Child Mother and Child #271012 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 SOLD