Maeda, Masao, 1904-1974

Artwork

Child of Aizu Child of Aizu #260233 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 SOLD
Ryogoku Bridge Ryogoku Bridge #280760 Hiroaki, Shotei, 1871-1944 SOLD
Suzakawa Suzakawa #280570 Yoshida, Hiroshi, 1876-1950 SOLD
Echizen Province: Tsuruga, Kehi Pine Grove Echizen Province: Tsuruga, Kehi Pine Grove #280999 Hiroshige, Ando, 1797-1858 SOLD