Maeda, Masao, 1904-1974

Artwork

Toshihide Takanosato Toshihide Takanosato #FWG16347 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,000
Lake Kizaki in Rain.  Shinshu Lake Kizaki in Rain. Shinshu #WPKH12 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
House in Aizu (C) House in Aizu (C) #270152 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $2,000
Raising of Arms by Miramoto Yoritomo Raising of Arms by Miramoto Yoritomo #250410 Takeda, Hideo, b. 1948 $600