Maruyama, Banka, 1867-1942

Artwork

Swallows and Wisteria Swallows and Wisteria #910203 Hiroshige, Ando, 1797-1858 $1,200
One Day in East Africa No. 10 One Day in East Africa No. 10 #180415 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $1,000
Madaramaru Madaramaru #281189 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 SOLD
Aquarium Aquarium #180835 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $6,000