Maruyama, Banka, 1867-1942

Artwork

and down they forgot as up they grew<Br>Twenty-Two Cherries X and down they forgot as up they grew
Twenty-Two Cherries X
#151993094 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $6,000
Hinatsu Konosuke Hinatsu Konosuke #240355 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $3,000
anyone lived in a pretty how town<br>Twenty-Two Cherries I anyone lived in a pretty how town
Twenty-Two Cherries I
#151993008 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $6,000
One Day in East Africa, No. 2 One Day in East Africa, No. 2 #TY029101 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $550