Masanobu, Okumura, c. 1686-1764

Artwork

No. 2 No. 2 #180599 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $450
Dove Dove #271026 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $2,000
No. 1 No. 1 #10105201 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $450
Starry Night at Tsubosaka Temple.  Nara Starry Night at Tsubosaka Temple. Nara #WPKH29 Hasui, Kawase, 1883-1957 $325