Masanobu, Okumura, c. 1686-1764

Artwork

Summer Kimono, Beppu Summer Kimono, Beppu #WPHH01 Hakuho, Hirano, 1879-1957 $650
Noah’s Ark Noah’s Ark #270691 Watanabe, Sadao, 1913-1996 $1,200
Spider Spider #FWG992613 Mori, Yoshitoshi, 1898-1993 $1,500
Rice-field in Suizu Rice-field in Suizu #891532 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $450