Morikane, Narita

Bijin-ga in Twenty-Four Examples of Charming Figures published by Shinbisha in early Showa.** Taken in whole, or in part, with permission from: Merritt, Helen and Nanako Yamada. Guide to Modern Japanese Woodblock Prints: 1900-1975. University of Hawaii Press: Honolulu. 1992.

Artwork

Konjin Chogoro Konjin Chogoro #281181 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 $500
Fallen Camellias Fallen Camellias #180841 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $7,000
The Last Moment of Yoshitsune The Last Moment of Yoshitsune #250415 Takeda, Hideo, b. 1948 $2,500
Columbia Glacier Columbia Glacier #027602 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $6,500