Murada

Artwork

Guatemalan Shawl Guatemalan Shawl #271039 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,500
Hawaiian Fish B Hawaiian Fish B #180192 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $400
Naoko Naoko #910128 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $8,000
Matsukaze Matsukaze #210124 Shunsen, Natori, 1886-1960 $900