No Artist

No Artist

Artwork

Okitsu-cho, Suruga Okitsu-cho, Suruga #280812 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
Camouflage Camouflage #891611 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $1,500
Yokkaichi Yokkaichi #281044 Hiroshige, Ando, 1797-1858 $400
The Ghost of Yaehatahime and Akamatsu Jutamaru Takanori The Ghost of Yaehatahime and Akamatsu Jutamaru Takanori #281149 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 $500