No Artist

No Artist

Artwork

Akasaka Akasaka #281037 Hiroshige, Ando, 1797-1858 $400
Toriyama Shusaku Terutada Toriyama Shusaku Terutada #281188 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 $400
Cohabitation Cohabitation #260826 Yamaguchi, Gen, 1903-1976 $2,500