Oda, Mayumi , b. 1941

Artwork

Hohodemi no Mikoto Hohodemi no Mikoto #281165-1 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 SOLD
Konpira Shrine, Sanuki Konpira Shrine, Sanuki #FWG18189 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
Kiyomizu Temple in Kyoto Kiyomizu Temple in Kyoto #270347 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
Truck and Cart Truck and Cart #181651 Mori, Yoshitoshi, 1898-1993 $250