Osaka School, Unknown

Artwork

Summer at Karuizawa Summer at Karuizawa #911137 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $3,500
Amakusa Amakusa #WPKH70 Hasui, Kawase, 1883-1957 $350
Tendan Yukyu Tendan Yukyu #181605 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $3,500
Tsubakurodake, Evening Tsubakurodake, Evening #10112415 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $300