Shiganaga, Nishimura, c. 1697-1756

Artwork

Field on Deep Blue Field on Deep Blue #16102101 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $2,000
Futatsudo, Nikko Futatsudo, Nikko #XHKS08 Hasui, Kawase, 1883-1957 $375
Orochimaru Orochimaru #281170 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 $400