Shinoda, Toko, b. 1913

Artwork

Snow at Shinkyo Bridge, Nikko Snow at Shinkyo Bridge, Nikko #XHKS12 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
Habu Port, Oshima Habu Port, Oshima #910208 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
The Heroine Osai, in The Heroine Osai, in "Yari no Gonza Kansane Katabira" #121007 Kiyokata, Kaburagi, 1878-1973 $320
Actor Nakamura Shikan IV as Goshaku Somegoro Actor Nakamura Shikan IV as Goshaku Somegoro #FWG18335 Toyokuni III, Utagawa, 1786-1875 SOLD