Shunsho, Katsukawa, 1726-1793

Artwork

Matsukaze Matsukaze #210124 Shunsen, Natori, 1886-1960 $900
Butterfly Wind Butterfly Wind #FWG18838 Nakayama, Tadashi, 1927-2014 $5,000
Bunraku Bunraku #220492 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 SOLD
Departure Departure #120557 Hiroaki, Shotei, 1871-1944 $40