Shunsho, Katsukawa, 1726-1793

Artwork

Aomori PortAomori Port #220104Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988$8,000
Glacier AgeGlacier Age #10106502Yoshida, Toshi, 1911-1995SOLD
Three Butterflies (Pink)Three Butterflies (Pink) #15198803Hamaguchi, Yozo, 1909-2000$3,000