Shunsho, Katsukawa, 1726-1793

Artwork

Aomori Port Aomori Port #220104 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $8,000
Senkanja Ushiwakasaburo Yoshitora Senkanja Ushiwakasaburo Yoshitora #281167 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 $400
Kyomeisho Yaska Gate Kyomeisho Yaska Gate #280707 Karhu, Clifton, 1927-2007 $500
Ryogoku Bridge Ryogoku Bridge #280760 Hiroaki, Shotei, 1871-1944 $1,200