Shunsho, Katsukawa, 1726-1793

Artwork

Fukoroi Fukoroi #260690 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $500
Mt. Fuji Seen from Oshino Mt. Fuji Seen from Oshino #WPKH15 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
The Artist’s Son The Artist’s Son #271050 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $2,500
Mishima Mishima #270040 Hiroshige, Ando, 1797-1858 SOLD