Takagaki, Atsushi, b. 1946

Artwork

Matsumoto Matsumoto #910357 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $450
Boy of Aizu Boy of Aizu #280295 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $600
Japanese Antelopes in Snow Japanese Antelopes in Snow #89159808 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $760
Osan, the Heroine in Osan, the Heroine in "Daikyoji Mukashi-goyomi" #121002 Saburosuke, Okada, 1869-1939 $350