Takagaki, Atsushi, b. 1946

Artwork

Starry Night at Tsubosaka Temple.  Nara Starry Night at Tsubosaka Temple. Nara #WPKH29 Hasui, Kawase, 1883-1957 $325
Red Nude Red Nude #910247 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $5,000
Kichiemon Nakamura Kichiemon Nakamura #281114 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $4,000
Vail, Colorado Vail, Colorado #180223 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $800