Takagaki, Atsushi, b. 1946

Artwork

Evening Sky at Suwa Shrine, Nippori Evening Sky at Suwa Shrine, Nippori #WPKS02 Shiro, Kasamatsu, 1898-1991 $300
Matsukaze Matsukaze #210124 Shunsen, Natori, 1886-1960 $900
Mendocino, Sunrise Mendocino, Sunrise #028202 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $10,000
Akashi Beach Akashi Beach #WPTK02 Koitsu, Tsuchiya, 1870-1949 $300