Unsigned

Artwork

Shiba Shiba #101168 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $150
Kameyama Kameyama #260692 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 SOLD
Mt. Kilimanjaro Mt. Kilimanjaro #910733 Yoshida, Toshi, 1911-1995 SOLD
Chuzenji, Utagahama Chuzenji, Utagahama #910422 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD