Yoshida, Chizuko, b. 1924

Artwork

Kagogahana, near Matsue, Shimane Prefecture Kagogahana, near Matsue, Shimane Prefecture #280058 Hiratsuka, Un'ichi, 1895-1997 SOLD
Zao Hall, Yoshino Zao Hall, Yoshino #280342 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
Blue Butterfly (15 States) Blue Butterfly (15 States) #15198199 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 SOLD
Violet Butterfly Violet Butterfly #15197901 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $2,000