Yoshida, Chizuko, b. 1924

Artwork

Marchand De Sel. Coree Marchand De Sel. Coree #280434 Jacoulet, Paul, 1902-1960 SOLD
La Balance. Chinois La Balance. Chinois #280439 Jacoulet, Paul, 1902-1960 SOLD
Kagurazaka Dori Kagurazaka Dori #270823 Yoshida, Hiroshi, 1876-1950 SOLD
Mitsuke Mitsuke #280201 Hiroshige, Ando, 1797-1858 SOLD