Yoshida, Chizuko, b. 1924

Artwork

Mountain Man with Bird Mountain Man with Bird #260961 Azechi, Umetaro, 1902-1999 SOLD
Shiba Shiba #101168 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $150
Plovers Over the Waves Plovers Over the Waves #280417 Unread SOLD