Yoshida, Chizuko, b. 1924

Artwork

Misty Day in NikkoMisty Day in Nikko #FWG0027Yoshida, Hiroshi, 1876-1950SOLD
Hohodemi no MikotoHohodemi no Mikoto #281165Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892SOLD
MovementMovement #10109004Yoshida, Toshi, 1911-1995$1,350