Yoshitora, Utagawa, fl. 1850-1880

Artwork

Kyomeisho Yaska Gate Kyomeisho Yaska Gate #280707 Karhu, Clifton, 1927-2007 SOLD
Kasuga Shrine in Nara Kasuga Shrine in Nara #270516 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
Portrait of an Actor Portrait of an Actor #260356 Shunsen, Natori, 1886-1960 $400