Yoshitora, Utagawa, fl. 1850-1880

Artwork

Two Cranes- A Two Cranes- A #270828 Gakusui, Ide, 1899-1982 SOLD
Siamese Cat Siamese Cat #261014 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 SOLD
Girl Girl #220113 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,000
Zen Garden Zen Garden #FWG16391 SOLD