Connoisseurs Corner old

     

Connoisseurs Corner old

Our Japanese art catalog includes works by Azechi, Hasui, Hamaguchi, Harunobu, Hashimoto, Hiroaki, Hiroshige, Hokusai, Inagaki, Itow, Kyokata, Kogan, Koitsu, Koizumi, Koson, Kotondo, Kunisada, Kuniyoshi, Maki, Mori, Munakata, Nakayama, Onchi, Saito, Sekino, Shinshui, Shiro, Shoson, Shunsen, Teraoka, Toraji, Toyokuni III, Tsunetomi, Watanabe, Yamaguchi, Yoshida and many more woodblock print and painting artists.

SEARCH BY


Miyazu in Tango Hasui, Kawase, 1883-1957 Miyazu in Tango SOLD
View of Shinagawa Kogan, Tobari, 1882-1927 View of Shinagawa $12,000
In a Light Summer Kimono with Irises Kotondo, Torii, 1900-1977 In a Light Summer Kimono with Irises SOLD
Men Come Together to Make a Man Kuniyoshi, Utagawa, 1798-1861 Men Come Together to Make a Man SOLD
Set Table with Fish and Fowl Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 Set Table with Fish and Fowl SOLD
Fallen Camellias Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 Fallen Camellias $7,000
Tatooed Woman at Kailua Beach Teraoka, Masami, b. 1936 Tatooed Woman at Kailua Beach SOLD