Eisen, Keisei, 1790-1848

Artwork

Taira no Kanemori Taira no Kanemori #27046205 Kuniyoshi, Utagawa, 1798-1861 SOLD
Quiet Rain Quiet Rain #FWG0253 Kawano, Kaoru, 1916-1965 $100
Bottle with Lemons and Red Wall Bottle with Lemons and Red Wall #16101303 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $4,000
Kiyomizu Temple Kiyomizu Temple #270836 Aoyama, Masaharu, 1893-1969 SOLD