Fukushima, Ichiro, b. 1920

Artwork

Chrysanthemum and Stream Chrysanthemum and Stream #WPOS06 Shoson, Ohara, 1877-1945 $300
Heron in the Rain Heron in the Rain #WPIG05 Gakusui, Ide, 1899-1982 $250
Frog in a Pitcher Frog in a Pitcher #271033 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $600
Ship Rock Ship Rock #891610 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $850