Ichino, Masahiko

Artwork

Hakubasan Hakubasan #910524 Yoshida, Hiroshi, 1876-1950 $2,800
Matsukaze Matsukaze #210124 Shunsen, Natori, 1886-1960 $900
White Birds on Pomegranate Tree, Night White Birds on Pomegranate Tree, Night #910102 Capelari, Fritz, 1884-1950 $8,000
Snowy Day Snowy Day #120565 Hiroaki, Shotei, 1871-1944 $40