Ichino, Masahiko

Artwork

Blue Ema Blue Ema #FWG18827 Nakayama, Tadashi, 1927-2014 $2,000
Matsumoto Matsumoto #180117A Yoshida, Toshi, 1911-1995 SOLD
Venus Venus #FWG19924 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $3,000
Bruges Bruges #TY018503 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $300