Koitsu, Ishiwata, 1887-1957

Artwork

Suiho Tagawa Suiho Tagawa #271043 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,000
Act V - Godanme Act V - Godanme #280641E Hokusai, Katsushika, 1760-1849 SOLD
Ladybird and Leaf (7 states) Ladybird and Leaf (7 states) #15198298 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 SOLD
Ex-Libris Ex-Libris #271081 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $450