Koitsu, Ishiwata, 1887-1957

Artwork

Bay of Brittany Bay of Brittany #200584 Yamamoto, Kanae, 1882-1946 SOLD
Dan-no-Ura-Heike Dan-no-Ura-Heike #250417 Takeda, Hideo, b. 1948 $2,000