Kuroda, Taizo, b.1946

Artwork

View of Ohara View of Ohara #260535 Hokusai, Katsushika, 1760-1849 SOLD
Snowing Snowing #891594 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $1,500
Tara Asashio Tara Asashio #FWG16345 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,000
Snow at the Ukimido, Katada Snow at the Ukimido, Katada #WPTK03 Koitsu, Tsuchiya, 1870-1949 SOLD