Kuroda, Taizo, b.1946

Artwork

Hawaiian Fishes B Hawaiian Fishes B #891575 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $500
Cloth Pulling Cloth Pulling #120537 Hiroaki, Shotei, 1871-1944 $40
Nude in Sky Nude in Sky #220109 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,500
Kiso Yoshinaka Enters Kyoto Kiso Yoshinaka Enters Kyoto #250412 Takeda, Hideo, b. 1948 $2,500