Maeta, Akihiro, b. 1954

Artwork

Eastern Blue (B) Eastern Blue (B) #FWG18823 Nakayama, Tadashi, 1927-2014 $4,000
Suiho Tagawa Suiho Tagawa #271043 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,000
Act VIII Hachidanme Act VIII Hachidanme #280641H Hokusai, Katsushika, 1760-1849 SOLD
Afternoon in the East (B) Afternoon in the East (B) #FWG18831 Nakayama, Tadashi, 1927-2014 $5,000