Shuncho, Katsukawa, fl. 1780-1795

Artwork

Otaru Hokkaido Otaru Hokkaido #280768 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $6,000
Soba Peddler Soba Peddler #120541 Hiroaki, Shotei, 1871-1944 $40
Columbia Glacier Columbia Glacier #181064 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $6,500
Series of Black and White G Series of Black and White G #10107203 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $500