Teraoka, Masami, b. 1936

Artwork

The Yugao Chapter from The Tale of Genji The Yugao Chapter from The Tale of Genji #270415 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 SOLD
Evening Sky at Suwa Shrine, Nippori Evening Sky at Suwa Shrine, Nippori #WPKS02 Shiro, Kasamatsu, 1898-1991 $300
Castle of Himeji: Printing Process Castle of Himeji: Printing Process #TY888 Yoshida, Toshi, 1911-1995 SOLD
Wisteria Bridge Wisteria Bridge #FWG17903 Shiro, Kasamatsu, 1898-1991 SOLD