Teraoka, Masami, b. 1936

Artwork

Young Lovers with a Cat and MouseYoung Lovers with a Cat and Mouse #FWG210011-2Koryusai, Isoda, fl. c. 1764-1788SOLD
Kabuki SceneKabuki Scene #270772Toyokuni III, Utagawa, 1786-1875SOLD
Mt. Fuji from Nagaoka - MorningMt. Fuji from Nagaoka - Morning #FWG219029Yoshida, Toshi, 1911-1995$200
Inuta Kobungo YasuyoriInuta Kobungo Yasuyori #281166Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892SOLD