Tomioka, Soichiro, 1922-1994

Artwork

Autumn in Hakone Museum Autumn in Hakone Museum #TY015403 Yoshida, Toshi, 1911-1995 SOLD
Saga no Dairyo Saga no Dairyo #281168 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 $400
Wadatsu Ryuotaro Masatatsu Wadatsu Ryuotaro Masatatsu #281177 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 $500
anyone's any was all to her<Br>Twenty-Two Cherries XVI anyone's any was all to her
Twenty-Two Cherries XVI
#151993140 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $6,000