Watanabe, Sadao, 1913-1996

Artwork

Camelia Camelia #281108 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $12,000
Irises at Horikiri Irises at Horikiri #FWG16302 SOLD
Flower in the Snow Flower in the Snow #FWG16387 Unread $50
Aoyagi Harunosuke Aoyagi Harunosuke #281174 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 SOLD