Watanabe, Sadao, 1913-1996

Artwork

Numazu Numazu #280366 Hiroshige, Ando, 1797-1858 SOLD
Sakurada Gate, Tokyo Sakurada Gate, Tokyo #WPKH59 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
Exhibition Poster Exhibition Poster #271089 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 SOLD