Watanabe, Sadao, 1913-1996

Artwork

Men Smoking Men Smoking #270212 Bartlett, Charles W., 1860-1940 SOLD
Matsumoto Koshiro Matsumoto Koshiro #260344 Shunsen, Natori, 1886-1960 SOLD
Night at Hommonji Temple, Ikegami Night at Hommonji Temple, Ikegami #WPKH41 Hasui, Kawase, 1883-1957 $325