Yamagishi, Kazue, 1883 – c. 1966

Artwork

Evening at Itako Evening at Itako #XHKS15 Hasui, Kawase, 1883-1957 $375
Spider Spider #FWG992613 Mori, Yoshitoshi, 1898-1993 $1,500
Shinagawa Shinagawa #270344 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
Flower Flower #150908 Azechi, Umetaro, 1902-1999 $1,500