Yamagishi, Kazue, 1883 – c. 1966

Artwork

Child in Aizu Child in Aizu #171831 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 SOLD
Yoshiwara Yoshiwara #240816 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 SOLD
Snow Snow #FWG18175 Kotondo, Torii, 1900-1977 SOLD
Toshihide Takanosato Toshihide Takanosato #FWG16347 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 SOLD