Yamaguchi, Gen, 1903-1976

Artwork

Act I - Shodan Act I - Shodan #280641A Hokusai, Katsushika, 1760-1849 SOLD
30th Century 30th Century #180740 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $850
Okitsu-cho, Suruga Okitsu-cho, Suruga #280812 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
Mini C Mini C #180570 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $150